Projekti pomorskih objekata na području Jadrana

Projekti glavnih luka i trajektnih pristaništa na Jadranu:

- Luka Trogir – Soline - Luka otvorena za javni promet,

- Luka Rijeka – Obnova luke nakon razaranja u II. svjetskom ratu,

- Luka Zadar – Obnova luke,

- Luka Zadar – Dogradnja obale i Ro-Ro rampe u luci Gaženica,

- Luka Šibenik – Obnova putničke luke,

- Luka Šibenik – Obnova i dogradnja trgovačke luke,

- Luka Šibenik – Pomorsko putnički terminal uz gat Vrulje,

- Sjeverna luka Split – Trgovačka luka, glavni projekt izvedbe, obnove i rekonstrukcije luke, trajektne rampe RO-RO terminala,

- Gradska luka Split:

  • Sanacija Gata sv. Duje,
  • Dogradnja lukobrana Gradske luke, 
  • Dogradnja korjena Gata sv. Petra,
  • Trajektno pristanište sa sjeverne strane Gata sv. Duje,
  • Koncepcijsko rješenje uređenja akvatorija Gradske luke,
  • Ljetni vezovi s vanjske strane lukobrana,
  • Dogradnja veza br. 26 i 27,
  • Rekonstrukcija obale u trajektnoj luci od veza br.20-26,
  • Rekonstrukcija rampe veza br. 20.

- Luka Dubrovnik – Rekonstrukcija luke,

- Luka Ploče – Nova putnička luka, terminal za rasuti teret i Idejni projekt  RO-RO  terminala,

- Vis (o. Vis) – Trajektno pristanište,

- Vela luka (o. Korčula) – Trajektno pristanište kod crkvice,

- Vela Luka (o. Korčula) – Pomorsko putnički terminal (Jadranka),

- Prigradica (o. Korčula) – Luka za javni promet,

- Korčula (o. Korčula) – Rekonstrukcija trajektnog pristana Dominče,

- Preko (o. Ugljan) – Dogradnja luke,

- Sumartin (o. Brač) – Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristana,

- Supetar (o: Brač) – Dogradnja lukobrana,

- Hvar (o. Hvar) – Produljenje operativne obale,

- Stari Grad (o. Hvar) – Dogradnja trajektnog pristaništa,

- Rogač (o. Šolta) – Trajektno pristanište,

- Baška (o. Krk) – Idejni projekt luke,

- Novalja (o. Pag) – Idejni projekt luke,

- Bol (o. Brač) – Idejni projekt luke,

- Kali (o. Ugljan) – Luka Kali i Batalaža, ribarska luka Vela Lamljana,

- Brbinj (Dugi otok) – Dogradnja trajektnog pristana,

- Olib (o. Olib) – Rekonstrukcija trajektnog pristaništa,

- Molat (o. Molat) – Trajektno pristanište,

- Kosirača (o. Ist) – Trajektno pristanište,

- Bršanj (o. Iž) – Dogradnja trajektnog pristaništa,

- Krijal (o. Premuda) – Trajektno pristanište,

- Zverinac (o. Zverinac) – Dogradnja trajektnog pristaništa,

- Rivanj (o. Rivanj) – Trajektno pristanište,

- Sestrunj (o. Sestrunj) – Dogradnja trajektnog pristaništa,

- Rava mala (o. Rava) – Trajektno pristanište,

- Kaprije (o. Kaprije) – Trajektno pristanište,

- Sali (o. Dugi otok) – Dogradnja lukobrana i operativne obale.

Napomena:  U projektima nisu obuhvaćeni samo pomorsko građevinski objekti, već i sveukupna kopnena lučka infrastruktura, kao što su lučke ceste i kolosijeci, kranske staze, operativne površine, otvorena i zatvorena skladišta, vodoopskrba, odvodnja itd.

 

Projekti luka za nautički turizam - marina:

- ACI marina Rovinj,

- Vela Luka,

- Primošten, Kremik,

- Bar (Crna gora),

- Ulcinj (Crna gora),

- Budva (Crna gora),

- Korčula,

- Milna,

- Murter – Jezera,

- Split: Zenta i Spinut,

- Baška Voda,

- Filip Jakov,

- Dubrovnik: Gruž i Komolac,

- Beograd (Srbija): Marina na Dunavu,

- Bol,

- Šibenik,

- Marina blizu Trogira,

- Seget,

- Tustica (Sukošan),

- Pakoštane,

- Podgora,

- Makarska,

- Novalja, o.Pag,

- Bas – Povljana, o. Pag,

- Ražanac,

- Prezida – Vir, o. Vir.

 

Projekti uređenja sportskih lučica, obala i umjetnih plaža:

- Dubrovnik, Babin Kuk – uređenje obalnog pojasa ispred hotela President,

- Dubrovnik, Babin Kuk – uređenje obalnog pojasa ispred hotela Argosy na lokaciji Kava,

- Pučišća,

- Rogač (o.Šolta),

- Split,

- Trogir,

- Brela,

- Baška Voda,

- Makarska,

- Dubrovnik,

- Budva (Crna Gora),

- Bar (Crna Gora),

- Ulcinj (Crna Gora),

- Primošten,

- Filip Jakov,

- Biograd,

- Zadar,

- Omiš,

- Podgora,

- Gradac,

- Bol (o. Brač),

- Komiža (o. Vis) – Sanacija lukobrana,

- Pašman (o. Pašman) – Dogradnja i uređenje luke,

- Tkon (o. Pašman) – Uređenje luke,

- Resnik – Uređenje obalnog pojasa,

- Zapuntel (o. Molat) – Uređenje obalnog pojasa,

- Kali (o. Ugljan) – Obalni pojas Mala Lamljana,

- Pakoštane – Uređenje obalnog pojasa,

- Vrgada (o. Vrgada) – Uređenje luke i uvale Sv. Andrija,

- Novi Vinodolski – Obalni pojas T.N. Zagori,

- Sukošan – Obalni pojas Tustica,

- Vir – o. Vir,

- Biograd – Uređenje obalnog pojasa Crvena Luka.

 

Projekti obnove i rekonstrukcije:

Preko 450 manjih luka duž jadranske obale

 

Projekti pomorskih objekata u brodogradilištima:

- Brodogradilište Split – Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih vezova, opremnih obala, navozi za bočno porinuće brodova, kranske staze,

- Brodogradilište Mosor – Trogir – Opremne obale i kranske staze,

- Brodogradilište Bijela (Crna gora) – Opremne obale i kranske staze,

- Brodogradilište Tivat (Crna gora) – Opremne obale,

- Brodogradilište Betina – Opremne obale sinhron lift.

 

Projekti pomorskih vojnih baza:

- Vojna baza Divulje – Split,

- Vojna baza Lora – Split,

- Vojna baza Kumbor (Crna gora),

- Vojna baza Pula – Pula,

- Vojna baza Šepurine,

- Vojna baza Lukovo Šugarje,

- Vojna baza Kulina - Šibenik.

 

Projekti plovnih kanala:

- Mali Ždrelac – Proširenje i produbljenje plovnog kanala,

- Puntarska draga – Produbljenje plovnog kanala,

- Privlački gaz – Proširenje i produbljenje plovnog kanala.

 

Projekti sidrišta, privezišta i pontona:

- ACI marina Rovinj,

- ACI marina Rab, O. Rab,

- Park prirode Lastovsko otočje, 5 lokacija,

- Sidrište u Luci Tiha – Stari Grad, O. Hvar,

- Sidrište u uvali Lovišće – O. Šćedro,

- Uvala Borće - Milna - O.Hvar,

- Nacionalni park Kornati, 17 lokacija.

 

Projekti putničkih i trgovačkih inozemnih luka:

- Luka Drač (Albanija) – Maritimno i dispozicijsko rješenje,

- Luka Latakia (Sirija) – Izvedbeni projekt,

- Luka Tripoli (Liban) – Izvedbeni projekt za izgradnju u fazama (prva nagrada na međunarodnom natječaju),

- Luka Saida (Liban) – Idejni projekt,

- Luka Oseif (Sudan) – Istražni radovi i izvedbeni projekt,

- Luka Solun (Grčka) – Projekt obnove objekata porušenih tijekom rata unutar slobodne carinske zone,

- Luka Secondi (Gana) – Preliminarni istražni radovi i izvedbeni projekt pomorske  baze,

- Port Suakin (Sudan) – Istražni radovi i projekt luke, uključujući dispozicijsko rješenje, idejni projekt i urbanističko rješenje luke,

- Luka Tartus (Sirija) – Idejni projekt,

- Luka Marsa Matrouh (Egipat) – Dispozicijsko rješenje luke i projekt kontejnerskog terminala,

- Luka Bar (Crna gora) – Nova luka i obnova luke nakon potresa 1979.g.,

- Virpazarski kanal – Crna Gora, produbljenje i pomorska signalizacija.

 

Projekti inozemnih pomorskih vojnih baza:

- FLAMINGO BAY, blizu Port Sudana (Sudan),

- SECONDI (Gana),

- HOMS (Libija),

- PASIR PUTIH (Indonezija).